Hướng dẫn tính số ngày trong excel

Bạn muốn tính số ngày trong Excel nhưng không biết phải làm thế nào. Bạn đang cần tính gấp nên không thể ngồi tính bằng tay hết được. Đừng lo bài hướng dẫn sau đây sẽ giúp cho bạn cách giải quyết vấn đề nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản.

1. Tính số ngày trong excel

1.1 Cách tính chênh lệch theo ngày

Cách 1: Sử dụng phép trừ, lấy ngày kết thúc trừ đi ngày bắt đầu.

Ví dụ: 09/08/2021 – 06/07/2021 ⇔ C2-B2

Cách 2: Sử dụng hàm DATEDIF

Cú pháp: =DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”d”)

d là viết tắt của days

Ví dụ: =DATEDIF(B2; C2;”d”)

Và đây là kết quả khi sử dụng 2 cách trên để tính chênh lệch theo ngày!

Lưu ý: Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc hay ngược lại thì sẽ không ra kết quả.

1.2 Cách tính chênh lệch theo tuần

Sử dụng hàm DATEDIF: =DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”d”)/7

Sau khi nhập hàm xong thì kết quả hiện ra sẽ là ngày/tháng/năm không ở định dạng số nên ta phải làm thêm 1 vài thao tác nữa để về dạng số.

Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl + 1 → Hộp thoại Format Cells xuất hiện → chọn Number → chọn Decimal places (vị trí thập phân) là 2 → Nhấn OK.

Sau khi hoàn thành xong các thao tác đó thì đây là số tuần chênh lệch giữa 2 ngày của chúng ta!

Lưu ý: Ta  /7 ở cuối vì 1 tuần có bảy ngày mà không có w để dùng cho tuần nên ta chỉ có thể chia cho 7.

1.3 Cách tính chênh lệch theo tháng

Sử dụng hàm DATEDIF: =DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”m”)

m là viết tắt của months

Ví dụ: =DATEDIF(B2; C2;”m”)

Đây là kết quả số tháng chênh lệch giữa 2 ngày!

1.4 Cách tính chênh lệch theo năm:

Sử dụng hàm DATEDIF: =DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”y”)

y là viết tắt của years

Ví dụ: =DATEDIF(B2; C2;”y”)

Dưới đây là kết quả số năm chênh lệch giữa 2 ngày!

2. Cách tính tuổi hoặc thời gian phục vụ của người khác theo tháng, năm và ngày tích lũy

2.1. Tính tổng số năm bằng cách sử dụng hàm DATEDIF

Ta nhập hàm DATEDIF: =DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”y”)

Ví dụ: =DATEDIF(B2; C2;”y”)

→ Ta nhận được số năm đầy đủ giữa 2 ngày.

2.2. Tính tổng số tháng bằng cách sử dụng hàm DATEDIF

Ta nhập hàm DATEDIF: =DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”ym”)

Ví dụ: =DATEDIF(B2; C2;”ym”)

→ Ta nhận được số tháng đầy đủ giữa 2 ngày (qua cả năm trước).

Tuy nhiên, sau khi nhập hàm xong thì kết quả hiện ra sẽ là ngày/tháng/năm không ở định dạng số nên ta phải làm thêm 1 vài thao tác nữa để về dạng số.

Nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl + 1 → Hộp thoại Format Cells xuất hiện → chọn Number → chọn Decimal places (vị trí thập phân) là 0 → Nhấn OK.

Và dưới đây là kết quả sau những thao tác trên!

2.3. Tính tổng số ngày bằng cách sử dụng kết hợp phép trừ và hàm DATEDIF 

Ta nhập công thức sau:

=Ngày kết thúc – DATE(YEAR(ngày kết thúc);MONTH(ngày kết thúc);1)

Trong đó: 1 là đại diện cho ngày đầu tiên của tháng ngày kết thúc

Ví dụ: =C2-DATE(YEAR(C2);MONTH(C2);1)

Đây là kết quả khi sử dụng hàm kép để tính số ngày

2.4. Tính tất cả ngày tháng năm bằng cách sử dụng kết hợp 3 công thức trên thành một bằng cách sử dụng dấu và “&”, dấu ngoặc kép “” và văn bản

Ta nhập công thức sau:

=DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”y”)&”years;”&DATEDIF(ngày bắt đầu; ngày kết thúc;”ym”)&”months;”&Ngày kết thúc – DATE(YEAR(ngày kết thúc);MONTH(ngày kết thúc);1)

Ví dụ: =DATEDIF(B2; C2;”y”)&”years;”&DATEDIF(B2; C2;”ym”)&”months;”&C2-DATE(YEAR(C2);MONTH(C2);1)&”days”

→ Bạn ra kết quả như hình dưới là bạn đã thực hiện thao tác đúng rồi đó

Trên đây là một số cách tính ngày trong Microsoft Excel. Chúng rất đơn giản phải không. Chỉ cần bạn chăm chỉ luyện tập thì sẽ nằm lòng các thao tác này trong tay. Chúc các bạn thành công!