Cách làm tròn số trong Excel

Làm tròn số trong Excel với những số thập phân là cần thiết trong quá trình tính toán hay xử lý số liệu. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách làm tròn số trong Microsoft Excel. Hãy cùng theo dõi nhé!

Dưới đây là một số cách làm tròn số trong Excel:

1. Cách làm tròn số bằng cách thêm định dạng số

Bước 1: Chọn ô/dãy ô bạn muốn định dạng, tiếp đến truy cập thẻ Home sau đó chọn Number trên thanh công cụ

Cách làm tròn số bằng cách thêm định dạng số
Bước 2: Chọn thêm định dạng số (More Number Formats)

Làm tròn số trong Excel
Bước 3: Thực hiện lựa chọn định dạng phù hợp. Ví dụ như Tỉ lệ phần trăm (Percentage), Kế toán (Accounting), Tiền tệ (Currency)…

Làm tròn số trong Excel
Bước 4: Nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị tại ô Vị trí thập phân (Decimal places)

Phần decimal places tượng trưng cho những số đằng sau dấu phẩy

Ngoài ra bạn có thể thực hiện một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng công cụ Tăng thập phân (Increase Decimal) hoặc giảm thập phân (Decrease Decimal) ở thanh công cụ

Làm tròn số trong Excel

2. Làm tròn số bằng cách dùng hàm làm tròn một số đến số gần nhất

– Cú pháp hàm: =ROUND(number,num_digits)

Trong đó:

  • Number: là số bạn muốn làm tròn, thông số này bắt buộc trong hàm
  • Num_digits: là số chữ số thập phân sau dấu phẩy bạn muốn làm tròn đến, thông số này bắt buộc

Ví dụ: =ROUND(4.375,1) nghĩa là sẽ làm tròn số 4.375 đến 1 chữ số thập phân. Kết quả nhận được sẽ là 4.4

Làm tròn số bằng cách dùng hàm làm tròn một số đến số gần nhất

3. Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm làm tròn xuống

Cú pháp hàm: =ROUNDDOWN(number, num_digits)

Dùng để làm tròn số xuống, tiến đến số 0

Trong đó:

  • Number: là số bạn muốn làm tròn xuống, thông số này là bắt buộc
  • Num_digits: là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến, thông số này cũng bắt buộc

Ví dụ: =ROUNDDOWN(4.375,1) nghĩa là sẽ làm tròn số 4.375 xuống đến 1 chữ số hàng thập phân. Kết quả hiển thị trên màn hình sẽ là 4.3

Làm tròn số bằng cách sử dụng hàm làm tròn xuống

4. Làm tròn số bằng cách dùng hàm làm tròn lên

Cú pháp hàm: =ROUNDUP(number, num_digits)

Hàm dùng để làm tròn lên, ra xa số 0

Trong đó:

  • Number: là số mà bạn muốn làm tròn lên, thông số này bắt buộc phải có trong hàm
  • Num_digits: là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn là tròn đến, thông só này cũng bắt buộc

Ví dụ: =ROUNDDOWN(4.325,1) nghĩa là sẽ làm tròn số 4.375 lên đến 1 chữ số thập phân. Kết quả cuối cùng sẽ là 4.4

Làm tròn số bằng cách dùng hàm làm tròn lên

5. Cách làm tròn số với hàm ODD và EVEN

a) Hàm EVEN

Hàm EVEN dùng để làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0

Cú pháp hàm: =EVEN(number)

Trong đó: number chính là số mà bạn muốn làm tròn, thông số này là bắt buộc

Ví dụ: =EVEN(2.257) nghĩa là sẽ làm tròn số 2.257 lên đến số nguyên chẵn gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là 3

Cách làm tròn số với hàm ODD và EVEN
b) Hàm ODD

Hàm ODD dùng để làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0

Cú pháp hàm: = ODD(number)

Trong đó: number là số mà bạn muốn làm tròn, thông số này là bắt buộc trong hàm

Ví dụ: =ODD(5.75) nghĩa là sẽ làm tròn số 5.75 lên đến số nguyên lẻ gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là 7

Cách làm tròn số với hàm ODD và EVEN
Lưu ý: Nếu số là số nguyên lẻ sẽ không xảy ra việc làm tròn nào cả

Khi sử dụng hàm ODD, bất kể dấu của số đó là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo nguyên tắc xa số 0

Ví dụ: =ODD(-5.57) nghĩa là làm tròn số -5.57 lên đến số nguyên lẻ gần nhất. Kết quả lúc này sẽ là -7

Cách làm tròn số với hàm ODD và EVEN

6. Làm tròn số bằng cách dùng hàm MROUND

Cú pháp hàm: =MROUND(number,multiple)

Trong đó:

  • Multiple: là số cần làm tròn đến bội số của nó
  • Number: giá trị muốn làm tròn

Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số khác

Ví dụ: =MROUND(5,2). ta thấy 5/2>2/2 do đó bội số của 2 gần nhất mà lớn hơn 5 sẽ là 6. Kết quả hiển thị sẽ là 6

Làm tròn số bằng cách dùng hàm MROUND
Trên đây là những chia sẻ giúp bạn có thể biết cách làm tròn số trong Excel. Hi vọng các bạn có thể áp dụng trong quá trình làm việc để rút ngắn thời gian và đạt hiệu quả cao nhất. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp ở các bài viết tiếp theo!