Cách đặt mật khẩu cho file Excel

Bạn có một tài liệu cực kỳ quan trọng, bạn không muốn nó bị người khác động chạm hay thay đổi nó dù bất kỳ lý do nào. Hay bạn chỉ là không muốn bị lệch định dạng do nhiều người sử dụng sheet tài liệu đó. Tuy nhiên, bạn lại không biết làm cách nào để có thể làm được điều đó trong Microsoft Excel. Vậy thì bài viết này là dành cho bạn.

Trong bài viết này chúng mình sẽ dạy các bạn làm sao để ngăn chặn, bảo mật dữ liệu cá nhân của nhân của mình trong Microsoft Excel bằng cách đặt mật khẩu cho file Excel nhé!

Cùng bắt đầu bài học ngay thôi nào !

1. Cách cài đặt mật khẩu, khóa file Excel thông thường

1.2 Cách cài đặt mật khẩu, khóa file Excel

Bước 1: Vào Excelmở tài liệu bạn muốn đặt mật khẩu -> chọn File

Bước 2: Chọn Save As

Bước 3: Lúc này, bạn chọn chỗ để lưu file trong This PC hoặc Browse. Sau đó, hộp thoại Save As xuất hiện -> Chọn Tools

Bước 4: Chọn General Options…

Bước 5: Lúc này, hộp thoại General Options sẽ hiện ra. Bạn điền mật khẩu của mình vào Password to open, Password to modify để đặt mật khẩu cho file Excel -> Chọn Ok

Password to open: Mật khẩu để mở tài liệu. Nếu không biết mật khẩu, bạn không thể xem cũng như không thể chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong file Excel.

Password to modify: Mật khẩu để chỉnh sửa tài liệu. Ở chế độ này bạn vẫn đọc được nội dung của file với chế độ Read only mà không cần mật khẩu. Tuy nhiên, bạn không thể sao chép hay chỉnh sửa file đó.

Bước 6: Tiếp theo, bạn sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lại mật khẩu bạn vừa đặt cho file. Bạn nhập lại mật khẩu của mình -> Chọn Ok để hoàn tất đặt mật khẩu

Note:Nếu bạn đặt cả 2 chế độ mật khẩu Password to open, Password to modify thì hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại mật khẩu 2 lần theo thứ tự Password to open rồi đến Password to modify.

Bước 7: Chọn Save để lưu file đã khóa

Và sau 7 bước đơn giản chúng ta đã có thành quả. Khi mở lại file đã đặt mật khẩu ta sẽ thấy một bảng yêu cầu nhập mật khẩu như sau.

1.2 Cách xóa mật khẩu, khóa file Excel

Bước 1: Mở File đã được tạo mật khẩu trong Excel rồi nhập mật khẩu để mở File

Bước 2: Chọn File

Bước 3: Chọn Save As

Bước 4: Lúc này, hộp thoại Save As xuất hiện -> chọn Tools

Bước 5: Tiếp theo, chọn General Options…

Bước 6: Sau khi đã xuất hiện hộp thoại General Options xuất hiện. Bạn chỉ cần xóa hết mật khẩu ở chế độ mà bạn muốn hủy bỏ -> Chọn Ok để xóa mật khẩu

2. Cách đặt mật khẩu, khóa file Excel bằng Protect Workbook

2.1 Cách đặt mật khẩu, khóa file Excel bằng Protect Workbook

Bước 1: Vào Excelmở tài liệu bạn muốn đặt mật khẩu -> chọn File

Bước 2: Chọn Info. Tại Tab Info, chọn Protect Workbook

Bước 3: Chọn Encrypt with Password

Bước 4: Lúc này, hệ thống sẽ tự động hiện thị giao diện để bạn điền mật khẩu cho file Excel -> Chọn Ok 

Bước 5: Xác nhận lại mật khẩu cho file Excel một lần nữa -> chọn Ok để hoàn tất các bước đặt mật khẩu

 

Sau 5 bước thì ta có kết quả như sau

2.2 Cách xóa mật khẩu, khóa file Excel

Bước 1: Mở File đã được tạo mật khẩu trong Excel rồi nhập mật khẩu để mở File

Bước 2: Chọn File

Bước 3: ChọnInfo.Tại Tab Info,chọn Protect Workbook -> chọn Encrypt with Password

Bước 3: Xóa mật khẩu bạn đã đặt cho File Excel -> chọn Ok để hoàn tất thao tác xóa mật khẩu

3. Cách tạo mật khẩu, khóa cho Sheet trong Microsoft Excel

3.1 Cách cài đặt mật khẩu, khóa cho Sheet trong Microsoft Excel

Bước 1: Mở tài liệu bạn muốn đặt mật khẩu -> chọn Sheet (trang tính) muốn khóa chỉnh sửa -> chọn Review

Bước 2: Chọn Protect Sheet để khóa Sheet (trang tính) đó

Bước 3: Sau đó, khi hộp thoại Protect Sheet xuất hiện, bạn điền mật khẩu vào Password to unprotect sheet -> chọn OK

Bước 4: Xác nhận lại mật khẩu của bạn lại 1 lần nữa -> chọn Ok

Cuối cùng, khi bạn đã đặt mật khẩu thành công thì thanh công cụ định dạng và chỉnh sửa của Sheet đó sẽ trông mờ như hình sau

3.2 Cách  xóa mật khẩu, khóa cho Sheet trong Microsoft Excel

Bước 1: Mở Sheet (Trang tính) muốn xóa mật khẩu lên -> chọn Review

Bước 2: Chọn Unprotect Sheet để xóa khóa Sheet (trang tính) đó

Bước 3: Sau đó, bạn nhập mật khẩu mình đã đặt trước đó -> chọn OK

Cuối cùng, bạn nhìn lên thanh công cụ định dạng và chỉnh sửa, nếu nó hiển thị như bình thường tức là bạn đã xóa mật khẩu thành công!

4. Cách bật bảo vệ, khóa một vùng dữ liệu Excel bất kỳ

4.1 Cách cài đặt mật khẩu, khóa cho một vùng dữ liệu Excel bất kỳ

Bước 1: Bôi đen toàn bộ trang tính  -> Nhấn chuột phải -> Chọn Format Cells…

Bước 2: Hộp thoại Format Cells xuất hiện -> chọn Protection -> bỏ dấu tích ở Locked -> chọn OK

Bước 3: Bôi đen vùng dữ liệu bạn muốn khóa -> Nhấn chọn chuột phải -> chọn Format Cells

Bước 4: Hộp thoại Format Cells xuất hiện -> chọn Protection -> tích vào Locked -> chọn OK

Bước 5: Chọn Review -> Chọn Allow Users to Edit Ranges/ Allow Edit Ranges

Bước 6: Hộp thoại Allow Users to Edit Ranges xuất hiện  -> chọn New

Bước 7: Sau đó, bạn nhập mật khẩu cho vùng dữ liệu muốn khóa ở ô Range password  -> chọn OK

Bước 8: Nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận -> chọn OK

Bước 9: Sau đó, hộp thoại lại Allow Users to Edit Ranges xuất hiện -> chọn Protect Sheet…

Bước 10: Hộp thoại Protect Sheet xuất hiện. Bạn điền mật khẩu để chỉnh sửa vào ô Password to unprotect sheet -> chọn OK

Bước 11: Nhập lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận -> chọn OK

Và sau 11 bước thao tác, khi nhấn chọn vào vùng khóa, bạn sẽ thấy xuất hiện yêu cầu mật khẩu như bên dưới. Nếu bạn thực hiện đúng thì sẽ xuất hiện bảng như dưới đây!

Trên đây là toàn bộ các cách cài đặt mật khẩu đơn giản và dễ thực hiện nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn. Chúc các bạn thành công nhé!